DRAUDIMAS KUPIRUOTI AUSIS IR UODEGAS !!!

Mūsų nuomone tai yra labai svarbus žingsnis siekiant atsakingesnio požiūrio skatinimo į gyvūnų gerovę mūsų šalyje. Labiausiai atkreiptinas dėmesys į reikalavimuose esančius punktus, kuriuose nurodoma, kad nuo šiol renginiuose draudžiama:

- naudoti šunis, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, ir kates, kurioms pašalinti nagai ar kitais būdais paveiktas pirštikaulių ar kitų kūno dalių funkcionalumas, jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas katėms ir šunims, kurie yra gimę kitoje valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno gimimo metu buvo leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, pašalinti nagus ar kitais būdais paveikti pirštikaulių ar kitų kūno dalių funkcionalumą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus;

- renginyje naudojami šunys, katės ir šeškai turi būti suženklinti poodine mikroschema (arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d. ir gyvūno laikytojas turi tai patvirtinantį dokumentą);

- renginyje naudojami šunys, katės ir šeškai turi turėti gyvūno augintinio pasą;